RH-CSH

استئارات کلسیم

استئارات کلسیم یک صابون کلسیم خنثی می باشد که در تمام محصولات غیر سمی استفاده می شود.

با نمک های روی، قلع، سرب همساز است و برای پایدارکنندگی PVC به کار می رود.

در آب نامحلول می باشد.

با توجه به فرمولاسیون، شرایط فرآیند و نوع محصول معمولا p۰,۳-۱,۲ phr

کیسه های ۲۵ کیلوگرمی پلی اتیلن