RH-CPE 135A

ضد ضربه کننده بر پایه پلی اتیلن کلرینه شده

پلی اتیلن کلرینه شده (CPE) برای اصلاح خواص ضربه پذیری PVC به کار می رود. پلی اتیلن کلرینه شده راحت تر از PVC سخت تغییر شکل می دهد و قبل از شکست کش می آید. علاوه بر این، در دماهای پایین هم قابلیت کشیدگی داشته و نیز بلورینگی بسیار پایینی دارد.

بسته به مقدار فیلر و استحکام ضربه مورد نیاز  p۲-۱۰ phrپیشنهاد می گردد.

بسته های ۲۵ کیلوگرمی پلی پروپیلن دو لایه