موارد مصرف گل ماشی:

صنایع رنگ

صنایع رنگ

جوهر چاپ

جوهر چاپ

دیوارپوش

دیوارپوش

آجر

آجر

موزائیک و بتن های پیش ساخته

موزائیک