موارد مصرف استابلایزر دیوار پوش:

پروفیل های ساده

پروفیل ساده

سقف کاذب PVC

سقف کاذب pvc

دیوار پوش

دیوارپوش