موارد مصرف تیتان روتایل:

مستـربـچ

مستربچ

پروفیل درب و پنجره

پروفیل پنجره

PVC نرم

ورق های شفاف

لوله و اتصالات

لوله PVC

دیوارپوش

دیوارپوش

داکت

داکت

ورق فوم

کامپوزیت فوم PVC

رنگ

04