موارد مصرف کمک فرایند مخصوص ورق سبک:

پروفیل های فوم PVC

پروفیل ساده

لوله های فوم PVC

لوله PVC

ورق فوم PVC

ورق فوم PVC

کامپوزیت های چوب پلاست

کامپوزیت چوب پلاست

کامپوزیت های تقویت شده فوم PVC

کامپوزیت فوم PVC