موارد مصرف روان کننده:

پروفیل پنجره

پروفیل پنجره

لوله PVC

لوله PVC

ورق های شفاف

ورق های شفاف

ورق PVC

ورق فوم PVC