موارد مصرف کمک فرایند با وزن مولکولی متوسط:

کامپوزیت های چوب پلاست

کامپوزیت چوب پلاست

لوله پروفیل PVC

لوله PVC

لوله و اتصالات فوم PVC

لوله و اتصالات pvc سخت

گرانول تخصصی

ABS PLASTIC