RH-OBF

سفید کننده برای محصولات سخت و نرم

سفید کننده OB-1 با فرمولاسیون (۲-بنزوکسازول) فلورسنت ناحیه فرابنفش را جذب کرده و به همین دلیل رنگ زرد موجود در پلاستیک ها را مخفی می کند.

با توجه به نوع محصول و فرمولاسیون p۰.۰۷۵-۰.۰۳ phr

بشکه مقوایی ۲۰ کیلوگرمی